Onderwijs & arbeidsmarkt

Onderwijs & arbeidsmarkt

Voor werkgevers is het belangrijk dat het onderwijs aansluit op de praktijk, zeker als het gaat om vakmensen. Als BCS willen wij graag bijdragen aan het opleiden van een nieuwe generatie vakmensen en daarom werken wij nauw samen met het vakcollege van het RSG Tromp Meesters aan de Stationsstraat in Steenwijk.

 

Samenwerken met een vakcollege

Door deze samenwerking tussen het vakcollege van het RSG, BCS en werkgevers wordt het onderwijs verbonden met de regionale arbeidsmarkt. Hierdoor kan het onderwijs snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen uit de praktijk en het onderwijsaanbod aanpassen op de vraag naar personeel. Door het werkveld intensief bij het vakcollege te betrekken, hebben werkgevers invloed op de opleiding en kunnen zij jongeren interesseren voor de eigen sector.
  

De vakroute

De Vakroute is een opleidingsroute in het vmbo en het mbo. De Vakroute kenmerkt zich door leren en oriënteren in de praktijk vanaf leerjaar 1 en een nauwe samenwerking tussen vmbo, mbo en werkgevers. Hierdoor stimuleert de Vakroute praktisch talent, stromen vmbo-leerlingen kansrijk door naar de arbeidsmarkt en worden werkgevers voorzien van goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen. Er is een vakroute techniek en een vakroute mens en dienstverlening.


Kan het vakcollege ook op u rekenen?

Het Vakcollege verneemt graag of zij u ook mogen benaderen voor bijvoorbeeld een stageplek, bedrijfsbezoek of een gastles. U kunt zich hiervoor aanmelden door dit formulier in te vullen.

 

 

 

Onderwijs & arbeidsmarkt