Arbeidsmarktparticipatie

Arbeidsmarktparticipatie

Business Club Steenwijkerland heeft, na eerdere meer informele en spontane acties op het vlak van arbeidsmarktbeleid, een formele samenwerkingsovereenkomst gesloten met de InterGemeentelijke Sociale Dienst (IGSD). Doel van deze overeenkomst is het verhogen van arbeidsparticipatie van werkzoekenden. Dit doen wij, samen met de betrokken partijen binnen onze gemeente, door het realiseren van werkervaringsplekken (WEP) bij bedrijven. 

Passie voor werk

BCS vertegenwoordigt bijna 200 bedrijven uit Steenwijkerland. De ondernemers van deze bedrijven delen een passie. Namelijk de gedrevenheid en betrokkenheid met betrekking tot hun werk en bedrijf. Door middel van het WEP-project willen wij deze passie overbrengen aan werkzoekenden. Ons primaire doel is het faciliteren van werkervaringsplekken, waar werkzoekenden ervaring op kunnen doen. Het uiteindelijke doel is doorstroming naar een baan, omscholing of een aanvullende opleiding. Om de mensen zodoende structureel verder te helpen!  

Drempels verlagen

Werkervaring vergroot de kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Vaak ontbreekt het bij deze kandidaten aan (gerichte) werkervaring en daarnaast ervaren zij drempels om werkervaring op te doen. Door met deze kandidaten in gesprek te gaan en te zoeken naar een geschikte werkervaringsplek, willen wij dergelijke drempels wegnemen om zodoende de kansen van deze kandidaten op de arbeidsmarkt vergroten. BCS denkt daarbij in mogelijkheden. Hetgeen al tot mooie resultaten heeft geleid.

Ook de drempels voor ondernemers zijn laag. De meeste kandidaten kunnen kosteloos 3 maanden een WEP bij een bedrijf doen. De kandidaat behoudt in deze periode zijn uitkering. Bijdrage van de ondernemer is het faciliteren van passende begeleiding op de werkvloer. 

Toegankelijke organisatie

BCS werkt met korte lijnen en met een proactieve houding. Kortom: doorpakken, want dat is wat we als ondernemers graag willen. Dit project wordt vanuit BCS getrokken door bestuurslid Wilma Bouma (Bouma Advocatuur).

Heeft u vragen over dit project of wellicht een werkervaringsplek beschikbaar? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder. Samen sterk en samen verbinden we in het WEP.

Kantoor BCS: info@bcsteenwijkerland.nl of 06 – 29 26 64 14