Geef een kickstart aan de verduurzaming van Groot Verlaat! Doe je mee aan de sprintsessie op 9 november?

Geef een kickstart aan de verduurzaming van Groot Verlaat! Doe je mee aan de sprintsessie op 9 november?

Geplaatst: 25-10-2022

Beste ondernemer op Groot Verlaat,

Op woensdag 9 november organiseert de provincie Overijssel samen met de Business Club Steenwijkerland, de netbeheerders en een aantal enthousiaste ondernemers een sprintsessie voor de verduurzaming van bedrijventerrein Groot Verlaat.

Wat is een sprintsessie?
De sprintsessie is een dag waarop we met alle stakeholders van het bedrijventerrein om tafel gaan. We delen kennis en ervaringen over het versnellen van de energietransitie op bedrijventerreinen. De sprintsessie is een eerste stap om uiteindelijk gezamenlijk tot realisatie van duurzame initiatieven te komen.

Wat gaan we doen?
Allereerst zullen we stil staan bij de huidige situatie. Wat zijn groot verbruikers, hoe kun je verduurzamen - als individuele ondernemer en als collectief - wat zijn manieren om energie te besparen en wat zijn duurzame alternatieven voor fossiele technieken. Doel is dat we alle opties open houden en vooral verkennen waar behoefte aan is en welke goede ideeën er al zijn. Aan het einde van de sprintsessie willen we concrete afspraken maken over het vervolg; namelijk het daadwerkelijk uitvoeren van één onderwerp of project.

We hebben Energiefonds Overijssel en OostNL bereid gevonden om significant bij te dragen aan de vervolgfase met slechts één randvoorwaarde; betrokkenheid van de ondernemers zelf!

Aanmelden
We zoeken nog een aantal ondernemers die een dag(deel) aan willen sluiten en een bijdrage willen leveren. De sprintsessie vindt plaats op het bedrijventerrein en zal een combinatie zijn van denken en doen. Samen van papier naar praktijk! 

Wil je meer informatie of je aanmelden, dan kun je terecht bij Gerdi de Vries (gerdi@bcsteenwijkerland.nl, 06 53 25 03 51) en Lars Visscher (lars@smartbusinesspark.nl, 06 30 72 72 78)