Groei lokale inkoop in gemeente Steenwijkerland

Groei lokale inkoop in gemeente Steenwijkerland

Geplaatst: 22-12-2023

Wethouder Bram Harmsma en Roel van Hoorn, voorzitter van de Business Club Steenwijkerland.

Wat een prachtig resultaat; de gemeente Steenwijkerland heeft in de afgelopen vier jaar meer gekocht bij lokale ondernemers. Het bedrag is in vergelijking met 2020 met 7 procent toegenomen tot 96 miljoen euro!

De gemeente Steenwijkerland vindt het belangrijk om zoveel mogelijk bij lokale ondernemers in te kopen, net als de belangenvertegenwoordiger van de ondernemers in de gemeente, Business Club Steenwijkerland. Wethouder Bram Harmsma, die onder meer Werk en Economie in zijn portefeuille heeft, is tevreden.

„Door het vestigingsklimaat te verbeteren willen bedrijven graag ondernemen in Steenwijkerland. We dragen als gemeente zelf bij, door lokaal ondernemerschap te koesteren. Om die reden kopen we zoveel mogelijk lokaal in.” In de afgelopen vier jaar heeft de gemeente 96 miljoen euro lokaal uitgegeven. „Dat is een stijging van 38 procent in 2020 naar 45 procent dit jaar. Een uitmuntend resultaat.”

Samenwerking met ondernemers

De gemeente werkt nauw samen met de Business Club Steenwijkerland. „Dit zorgt voor aanscherping van beleid en nieuwe ideeën”, vervolgt de wethouder. „De afgelopen jaren zijn er verschillende acties in gang gezet om lokale inkoop te bevorderen. Zo hebben we informatiebijeenkomsten over aanbesteden georganiseerd, voor zowel ambtenaren als ondernemers. Hierdoor is het aanbestedingsbeleid verbeterd. Ook draagt het bedrijvenregister bij, lokale bedrijven zijn daar gemakkelijk te vinden voor aanbestedingen en inkoop.”

Maatschappelijk verantwoord

Omdat er met de inkoop van goederen en diensten miljoenen zijn gemoeid, heeft dat invloed op de omgeving. „Door maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken snijdt het mes aan twee kanten”, legt Harmsma uit. „De gemeente draagt bij aan een betere wereld én jaagt ondernemers aan om meer duurzame en sociale producten en diensten te ontwikkelen en te leveren. Van klimaat en milieu tot diversiteit en inclusie.” De gemeente is nu bezig om een actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) op te stellen. „Zo geven we als gemeente het goede voorbeeld en maken we een duurzaam verschil.”