Inspringen op de realiteit in coronatijd

Inspringen op de realiteit in coronatijd

Geplaatst: 02-07-2021

Momenteel zijn we op weg naar het ‘normaal’. De periode van de coronamaatregelen was echter een uitdaging voor de consulenten van Uitvoering Sociaal Domein. Er was geen direct contact met de inwoner mogelijk in het gemeentehuis. Hoe kun je dan toch onze inwoners persoonlijk ontmoeten en zorgen voor een match met een werkgever? Het team Werk van uitvoering sociaal domein heeft daarop ingespeeld.

Taskforce Wijkwerkplaats’ (WWP) 
Barry Bakker en Stephan Dekker (jobcoaches), Romke Mulder (matcher), Berbie van der Linden (consulent Werk) en John Moes (accountmanager) vonden een passende ruimte in de Wijkwerkplaats in Steenwijk – West. De ruimte daar is geschikt om, met in achtneming van de geldende regels, gesprekken te voeren.

In een informele setting heeft de Taskforce WWP tachtig mensen gesproken (van maart 2021 tot heden) met als resultaat dat 40% hiervan aan het werk is gegaan! Een resultaat waar we trots op zijn!

De kracht van de Taskforce is dat er verschillende disciplines aanwezig zijn. Deze gebundelde kracht maakt, dat de “omgekeerde toets” werkwijze succesvol werd toegepast, maar ook de snelle koppeling met het lokale bedrijfsleven vanwege de goede contacten met de ondernemers.

Nu we weer afstand nemen van alle maatregelen is de tijd gekomen, dat iedereen weer naar kantoor mag komen om daar de gesprekken te voeren. Afgelopen week is de aanpak WWP geëvalueerd. Conclusie: de WWP is een fantastische plek gebleken om naar uit te wijken als dat nodig is en daar blijven we gebruik van maken. Werkzoekenden hebben de gesprekken bij de WWP als prettig en ontspannen ervaren. Dus dat draagt bij aan een stap richting werk.

Rest ons nog om te benadrukken dat we dit resultaat nooit hadden kunnen bereiken zonder de inzet van onze collega’s van team Werk. Zij hebben namelijk inwoners bij ons in beeld gebracht die klaar waren voor de arbeidsmarkt. Daarvoor hebben onze collega’s deze inwoners begeleid om zich zodanig te ontwikkelen dat ze genoeg werknemersvaardigheden hebben om aan het werk te kunnen.

 foto taskforce wwp

Op de foto van links naar rechts: Barry, Berbie, John en Romke. Collega Stephan is op vakantie en staat daarom niet op de foto.