Nieuwe voorzitter Business Club Steenwijkerland

Nieuwe voorzitter Business Club Steenwijkerland

Geplaatst: 17-10-2023

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 oktober jl. kreeg Jurjen een staande ovatie van de leden van de Business Club Steenwijkerland. Hij nam na 8 jaar afscheid als voorzitter en droeg de hamer over aan Roel van Hoorn.

Tijdens zijn voorzitterschap heeft Jurjen veel betekend voor ondernemend Steenwijkerland, hij heeft heeft het bedrijfsleven, de gemeente Steenwijkerland en de regio weer op de kaart gezet als een innovatieve, creatieve, actieve gemeente.

Voor BCS heeft Jurjen een enorme toegevoegde waarde gehad in de ontwikkeling van de club. Gedurende zijn voorzitterschap is het ledenaantal van de BCS verdubbeld en in het verlengde daarvan ook de organisatiekracht. Onder zijn leiding is BCS verder geprofessionaliseerd met een visie, een missie, een meerjarenplanbeleid en jaar- en maandrapportages.

Als BCS zijn we trots en dankbaar dat Jurjen 8 jaar onze voorzitter is geweest. Tijdens het Business Gala op 10 november is er gelegenheid om afscheid te nemen van onze aftredend voorzitter.

Daarnaast zijn we ontzettend blij dat Roel de voorzittershamer van Jurjen overneemt en samen met het bestuur de BCS verder ontwikkelt en sturing geeft.

202310102165 2