Steenwijkerland en Westerveld gezamenlijk gastheer van bijeenkomst MKB Nederland Regio Zwolle

Steenwijkerland en Westerveld gezamenlijk gastheer van bijeenkomst MKB Nederland Regio Zwolle

Geplaatst: 15-10-2023

 Afgelopen vrijdag waren veel EZ-wethouders en MKB ambassadeurs uit de Regio Zwolle te gast in Rabo Theater de Meenthe voor het 2 jaarlijkse ambassadeursevenement van MKB Nederland Regio Zwolle. Ambassadeurs Benno Hellinga (Steenwijkerland) en Ronald Visser (Westerveld) hadden hiervoor het initiatief genomen. Tijdens de bijeenkomst lieten zij, samen met diverse sprekers, de goede voorbeelden uit deze gemeenten zien.

‘Veel van de regiobijeenkomsten vinden plaats in Zwolle en de insteek mag van ons soms wel wat praktischer en concreter, daarom hebben wij samen het initiatief genomen om de groep ambassadeurs en wethouders naar ons toe te halen’, vertellen Benno Hellinga en Ronald Visser enthousiast.

MKB Nederland Regio Zwolle
MKB Nederland Regio Zwolle is de regio-afdeling van MKB Nederland en zet zich in voor een beter ondernemersklimaat in de regio Zwolle. Dit doen zij door ondernemers op regionaal niveau bij elkaar te brengen en samen te werken met overheid en onderwijs. Samen met haar ambassadeurs en adviseurs behartigt het bestuur de belangen van de MKB ondernemers in de 22 gemeenten van de regio Zwolle.

Trotse wethouders
Wethouders economische zaken Bram Harmsma (Steenwijkerland) en Roel Vedder (Westerveld) vertelden trots te zijn op de lokale samenwerking tussen ondernemers en overheid. Het initiatief van de MKB-ambassadeurs om deze bijeenkomst ‘juist in de regio’ plaats te laten vinden, juichten zij dan ook vanzelfsprekend toe. ‘Zowel Westerveld als Steenwijkerland hebben goede afspraken met de ondernemersverenigingen gemaakt. Ik weet dat dit niet in alle gemeenten vanzelfsprekend is, maar hierbij doe ik de oproep om te (blijven) investeren in deze samenwerking. Wij plukken hier al jarenlang de vruchten van’, vertelde Bram Harmsma enthousiast.

Vitaal houden platteland een uitdaging
Zowel Westerveld als Steenwijkerland zijn echte plattelandsgemeenten. De regio Zwolle kent diverse plattelandsgemeenten. Op het platteland spelen specifieke uitdagingen. Het is belangrijk dat de regio bestuurders deze uitdagingen goed kennen, om zo ook goed op te kunnen komen voor deze belangen. Agrarisch ondernemer Pieter Winter (Agro Giethoorn) presenteerde daarom zijn recent afgeronde onderzoek naar het vitaal en leefbaar houden van de polder Giethoorn.

Foto bijeenkomst MKB regio Zwolle2

‘Best Practices’
Vervolgens werden vanuit beide gemeenten de ‘best practises; getoond.

  • Voormalig voorzitter van de Business Club Steenwijkerland (BCS) Jurjen Helfrich ging in op de succesvolle structurele samenwerking tussen gemeente en ondernemersvereniging. Deze samenwerking is ontstaan vanuit de revitalisering van de bedrijventerreinen, maar inmiddels niet meer weg te denken. Zo wordt jaarlijks gezamenlijk een prestatiedeal vastgesteld en is BCS bij veel projecten betrokken die in belang zijn van de ondernemers in Steenwijkerland.
  • Zowel Westerveld als Steenwijkerland hebben circulair ondernemen hoog in het vaandel staan. Ronald Visser vertelde de aanwezigen meer over het succesvolle project ‘de versnellingshoeve’. De versnellingshoeve biedt inmiddels 17 leerwerkplekken en begeleidt projecten als waardevol wol, een sociale voedseltuin en de vrolijke noot voor circulair bouwen. Benno Hellinga vertelde vervolgens over de lokaal gesloten kringlopen in Steenwijkerland en de aanpak om te komen tot meer circulaire aanbestedingen.
  • Joel Assenberg vertelde over het RPA in Steenwijkerland, waar ook de omliggende gemeenten zoals Westerveld, voordeel van hebben. De RPA staat voor Regionale Praktijk Academie, een school waar de praktijk centraal staat. Bij de RPA volgen jongeren en zij[1]instromers een MBO-opleiding volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). En dat betekent één dag theorie en vier dagen praktijk. De RPA leidt op tot vakmensen. Wat geleerd wordt kan direct bij één van de lokale of regionale RPA bedrijven in praktijk worden gebracht. Inmiddels zijn er opleidingen op het gebied van installatietechniek, procestechniek, gastheer/vrouw en kok. De komende jaren wordt het opleidingsaanbod verder uitgebreid.
  • Nog een succesvol voorbeeld is het bedrijvenregister. Hierover vertelde BCS-accountmanager Gerdi de Vries meer.  In dit bedrijvenregister kunnen alle lokale bedrijven zich registreren en het bedrijvenregister is voor de gemeente Steenwijkerland een middel om lokale bedrijven te betrekken bij het inkopen en aanbesteden van producten en diensten. Ondernemers maken hun producten/diensten kenbaar bij de medewerkers van de gemeente door zich te registreren in het register en dit maakt de kans voor hen groter om opdrachten voor de gemeente uit te voeren. Kortom een win-win situatie en dit succesvolle concept is al door vele gemeenten overgenomen.
  • De ondernemers op het bedrijventerrein Groot Verlaat zijn van denken naar doen gegaan om gezamenlijk de uitdagingen op het gebied van ‘netcongestie’ aan te pakken. Alle grootverbruikers op dit bedrijventerrein hebben een machtiging afgegeven om de meetdata uit te lezen. Door deze meetdata collectief te analyseren wordt duidelijk welke ruimte het bestaande elektriciteitsnet nog heeft en tegen welke beperkingen de ondernemers aanlopen. Met de aanbevelingen gaan zij gezamenlijk aan de slag. Hierbij wordt nu bijvoorbeeld gedacht aan het afsluiten van een groepscontract en het organiseren van lokale opslag.

Tijdens en na de presentaties werden door aanwezige ambassadeurs en EZ-wethouders veel vragen gesteld en op verschillende punten zijn als de eerste stappen gezet om te komen tot een meer regionale aanpak.