Stikstof in Steenwijkerland: niet alles kan

Stikstof in Steenwijkerland: niet alles kan

Geplaatst: 27-05-2021

In mei 2019 barste de stikstofcrisis los, door het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Veel bouwprojecten vielen stil. Landelijk zijn een aantal noodmaatregelen genomen, denk aan het verlagen van de maximum snelheid en het aannemen van een spoedwet, om te voorkomen dat alle projecten stil zouden vallen. De noodmaatregelen die tot nu toe genomen zijn hebben ervoor gezorgd dat er weer iets mogelijk is, maar zijn geen duurzame oplossing voor de lange termijn.

Stikstof in Steenwijkerland
Het thema stikstof raakt op dit moment in Steenwijkerland met name ondernemers in de agrarische- en bouwsector. Als collectieve belangenbehartiger wil de Business Club Steenwijkerland de bewustwording op dit thema bij alle ondernemers in Steenwijkerland vergroten. Stikstof raakt ons, nu of in de toekomst, allemaal. Mede door stikstof kan niet alles meer. Hier willen wij u graag bewust van maken.

Bekijk hier de themaflyer die BCS over dit onderwerp heeft gemaakt.