Uitkomsten ledenonderzoek BCS

Uitkomsten ledenonderzoek BCS

Geplaatst: 09-02-2024

De BCS-leden zijn betrokken leden. Dit merkten wij maar weer bij het invullen van het ledenonderzoek. Bijna 1 op de 3 leden heeft het onderzoek ingevuld. Bedankt daarvoor!

Het ledenonderzoek
Het ledenonderzoek hebben wij uitgezet om ook het komende jaar aan de verwachtingen van de leden de kunnen blijven voldoen. Wij hebben jullie daarom gevraagd om aan te geven van jullie van het lidmaatschap vinden en wat jullie verwachten van de Business Club Steenwijkerland, zodat wij hier op kunnen sturen en de waarde van het lidmaatschap voor jullie kunnen vergroten.

Uitkomsten
De uitkomsten van het ledenonderzoek hebben wij verwerkt in onze plannen voor 2024. Ook hebben wij de thema’s van de kennisbijeenkomsten bepaald op basis van jullie input. Zo worden in 2024 kennisbijeenkomsten op het gebied van familiebedrijven (Family Next), subsidies, personeel, energiebesparing en nieuwe wet- en regelgeving georganiseerd. Ook gaan wij kijken hoe wij het netwerk verder kunnen versterken, door meer leden met elkaar kennis te laten maken. Daarnaast heeft het onderzoek aanbevelingen voor de gemeente opgeleverd om de ondernemersdienstverlening te verbeteren.

Dit was slechts een greep uit de uitkomsten van het onderzoek. Via onze nieuwsbrief en website houden wij jullie op de hoogte van alle activiteiten die wij op het gebied van onze 5 pijlers, collectiviteit, belangenbehartiging, netwerken, parkmanagement en kennis delen organiseren.