Update uitbreiding bedrijventerrein Vollenhove

Update uitbreiding bedrijventerrein Vollenhove

Geplaatst: 27-06-2024

Op dit moment zijn er in Vollenhove geen bedrijfskavels op de bedrijventerreinen beschikbaar. Wel wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein. De nette uitgeefbare ruimte op het nieuwe bedrijventerrein zal ongeveer 3,5 hectare bedragen.

Inmiddels is de voorbereiding voor uitbreiding gestart. Er is een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers van gemeente en BCS. Deze werkgroep denkt na over het uitgiftebeleid en de inrichting van het nieuwe bedrijventerrein.

Via de krant, website gemeente en nieuwsbrieven wordt t.z.t. gepubliceerd wanneer er kavels worden uitgegeven. Wilt u proactief in de tussentijd geïnformeerd worden, laat het dan weten via ondernemen@steenwijkerland.nl. Mochten er vorderingen zijn, dan laat de gemeente u dat weten.