Vooraankondiging enquete upgrade jezelf

Vooraankondiging enquete upgrade jezelf

Geplaatst: 18-08-2020

Beste ondernemer in Steenwijkerland,

Wist u dat de gemeente Steenwijkerland participeert in het Ontwikkelfonds van de Regio Zwolle? En wist u dat u als ondernemer in Steenwijkerland daardoor gebruik kunt maken van een scholingsbudget? Dat betekent een financiële bijdrage voor her- of bijscholing van uw medewerkers. U kunt nu al online een aanvraag doen. Wilt u persoonlijke hulp daarbij? Direct na een zomervakantie sturen we een korte vragenlijst om te inventariseren welke opleidingsbehoefte er is binnen uw organisatie. In een individueel (online) spreekuur helpen we u vervolgens met de aanvraag én nadere informatie over het Ontwikkelfonds.

Corona en krapte op de arbeidsmarkt
MKB-ondernemers hebben de laatste jaren te maken gehad met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Het was moeilijk om medewerkers te behouden én nieuwe medewerkers aan te trekken. De komende tijd zal die situatie in een aantal branches heel anders zijn. De gevolgen van de coronamaatregelen zijn voor veel MKB-ondernemingen merkbaar. Omscholen of bijscholen van uw medewerkers kan uitkomst bieden om ze te behouden of - als daar noodgedwongen aanleiding toe is - een nieuwe kans te geven bij een andere onderneming. Tegelijkertijd kan om- of bijscholing er ook toe bijdragen medewerkers te behouden in een branche waar nog steeds sprake is van een tekort op de arbeidsmarkt en behoefte aan goed opgeleide medewerkers.

Ontwikkelfonds Regio Zwolle
Omdat de gemeente Steenwijkerland in het Ontwikkelfonds van de Regio Zwolle participeert, kunnen Steenwijkerlandse ondernemers gebruikmaken van een scholingsbudget. Hierbij kan maximaal € 25.000 aangevraagd worden op basis van 50/50 cofinanciering. Voor individuele werknemers is een budget van € 5.000 (zonder cofinanciering) beschikbaar 

Iets voor u?  
Wilt u gebruikmaken van het scholingsbudget uit het Ontwikkelfonds? U kunt nu alvast een aanvraag indienen via https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle